MỤC TIÊU VÀ SỨ MẠNG

Tập hợp các bạn học đồng khóa, cùng một mái trường THPT cấp IIIB Hải Hậu, dựng xây thành một tập thể Hội có chung mục đích: đoàn kết, giúp đỡ, động viên và dìu dắt nhau vượt qua những khó để đi đến thành công hơn trong cuộc sống.

Hỗ trợ trực tuyến
Video

Một mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hoa

 

 

Liên kết
 
Danh sách hội viên

 

 

Thống kê truy cập

stats web