Tiểu ban liên lạc Hội đồng khóa 1987 - 1990

Tiểu ban liên lạc Hội đồng khóa 1987 - 1990

Họp mặt lần thứ 1: 8/4/2012 - Hà Nội Đội Hải lý đây Lớp A Lớp B Lớp C Lớp D Lớp H Lớp I Uống nước nhớ nguồn Họp mặt lần thứ 4: Kỷ niệm 25 năm tốt nghiệp ra trường Họp mặt lần thứ 3 -
Hội viên
có 62 Hội viên